MEGHÍVÓ - Obedience Hungary Team Közgyűlés

MEGHÍVÓ - Obedience Hungary Team Közgyűlés

2017-07-15

Értesítjük az Obedience Hungary Team Sportegyesület Tagjait, hogy az Egyesület
2017. augusztus 19. napján közgyűlést tart.

Helye: Szarvas tanya (Portelek)
Időpontja: 2017.08.19. szombat 10:00
Megismételt közgyűlés időpontja: 2017.08.19. szombat 10:15, helyszín ugyanaz

Az Obedience Hungary Team Sportegyesület éves közgyűlésére nagy szeretettel várunk min-den kedves Tagunkat és Érdeklődőt, azonban szavazati jogkörrel csak a tagok rendelkeznek.

Lehetőség van ebédet igényelni 2 opció közül: vega vagy nem vega. A 2 fogásos menü ára: 2300 Ft., ami tartalmaz még tea- és kávéfogyasztást, valamint desszertet is.

1. fogás: Szarvas tanyai tyúkhúsleves tésztával
2. fogás: pörkölt vagy zöldséges, tejszínes, sajtos csőben sült tészta
Desszert: palacsinta

Terelésre is lesz lehetőség, aminek az ára 2500 Ft. / kutya.

Mellékelten található táblázatba írja be magát mindenki, aki jön, valamint jelölje be ebédigé-nyét és terelési szándékát.

A 2017. éves Közgyűlés napirendi pontjai

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesí-tők)
2. 2016. II. félév - 2017. I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása határozattal
3. 2017. II. félév - 2018. I. félévi pénzügyi tervezet elfogadása határozattal
4. Az Egyesület 2018. évi programjainak tervezete (szemináriumok, versenyek, vizsgák, esetleg táborok szervezése) határozat hozható
5. 2018. februári CACIOB nemzetközi verseny megrendezése (reklámozása, pályázat írás stb.) határozat hozható
6. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések és információk:
- Urszó Béla kinevezése az FCI Obedience Bizottságába való képviseletre Korózs András, a MEOE Szövetség elnökének felkérésére
- 2018-as világbajnokság magyar indulóinak támogatása
- MEOE Szövetség közgyűlésén történtek összefoglalása, mint például a kinológiai központ építésének tervezetéről.
- 2018. évi egyesületi tisztségválasztások

A Közgyűlés csak abban az esetben határozatképes, ha a tagok 50,01 %-ban képviseltetik ma-gukat, és jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják. Amennyiben a Közgyűlés a meghirde-tett időpontban nem határozatképes, ezúton Megismételt Közgyűlés kerül összehívásra a napi-rendi pontok változatlanul hagyása mellett.

Megismételt Közgyűlés: ugyanezen a helyszínen, mely a tagok hányadától függetlenül hatá-rozatképes lesz. A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, kérem megjelenésüket. Tá-volmaradás esetén szíveskedjenek meghatalmazott útján képviseltetni tagsági jogaikat.

Budapest, 2017. július 14.

Urszó Béla
Egyesület elnöke

MEGHATALMAZÁS

Alulírott _____________________ az Obedience Hungary Team Sportegyesület tagja megha-talmazom (név) __________________________ egyesületi tagot, hogy a 2017. augusztus 19-i közgyűlésen képviseljen, és a szavazati jogom gyakorolja. Az általa hozott döntéseket elfoga-dom.

_____________________________ _______________________________
Meghatalmazó Meghatalmazott

Tanuk:
Név: ____________________________ Név: ____________________________
Cím: ____________________________ Cím: ____________________________
Aláírás: __________________________ Aláírás: __________________________