Kedves Rally Obedience Sporttársak!

Igazán jó érzéssel tölt el minket, hogy beszámolhatunk Nektek az elmúlt hétvége izgalmas, a Rally Obedience sport jövőjét érintő eseményéről!

Meghívást kaptunk az FCI Rally Obedience Comission három napos bírói képzésére és találkozójára! A találkozón Tamás Szerémy és Béla Urszó (Obedience Hungary Team SE) képviselte Magyarországot. Nagyon boldogok vagyunk, hogy az FCI Rally Obedience munkacsoportban végzett rengeteg munka és online konferenciák után, személyesen is találkozhattunk kollégáinkkal, a különböző országok képviselőivel.

Az FCI Rally Obedience munkacsoportban Szerémy Tamás képviseli Magyarországot, a bírói munkacsoport titkáraként a munkában tevékenyen vett részt és az Obedience Hungary Team tagjai itthon is igyekeztek támogatni munkáját a szabályzatok kidolgozásában. Már nagyon várjuk, hogy hamarosan elfogadásra kerüljön az RO FCI nemzetközi osztályának szabályzata is!

A három napos bírói találkozót Németországban, Hemer városban található nagy kutyás komplexumban rendezték meg. A találkozó rendkívül hasznos volt, a résztvevők megvitatták és egyeztették a bírói alapelveket, a pontozás kereteit, a feladatok kivitelezését és bírálatát, a szabályzat szövegének pontos értelmezését. Nagyon nagy köszönet illeti a Szervezőket – Martina Klein – a találkozó kiváló lebonyolításáért, a fantasztikus ellátásért! A három nap alatt a résztvevők vidám közösségként sok-sok nevetéssel, de hatékony és előremutató munkát végeztek.

A munkacsoport tagjai önként, térítésmentesen, a szabadidejükben dolgoztak, az utazás díjait is maguk állták. Köszönjük az Obedience Hungary Team SE-nek, hogy a magyar résztvevők szállásdíját támogatták!

Dear Rally Obedience friends!

It gives us great pleasure to report to you on the exciting event that took place last weekend, which will affect the future of the sport of Rally Obedience!

We were invited to attend the three-day judges training and meeting of the FCI Rally Obedience Commission! Hungary was represented by Tamás Szerémy and Béla Urszó (Obedience Hungary Team SE).

We are very happy that after a lot of work in the FCI Rally Obedience Working Group and online conferences we could meet our colleagues from different countries in person.

Tamás Szerémy represents Hungary in the FCI Rally Obedience Working Group, he has been actively involved in the work as Secretary of the Judges Working Group, and members of the Obedience Hungary team have also tried to support his work in the development of the rules at home. We are looking forward to the adoption of the RO FCI International Division Rules soon!

The three-day judges’ meeting was held in the large dog complex in the city of Hemer in Germany. The meeting was extremely useful, the participants discussed and agreed on the principles of judging, the framework for scoring, the execution and evaluation of tasks, the exact interpretation of the text of the Rules. Many thanks to the organiser – Martina Klein – for the excellent organisation of the meeting and the fantastic catering! Over the three days, the participants worked together as a happy community, with lots of laughter, but in an efficient and forward-looking way.

The members of the working group worked voluntarily, free of charge, in their spare time and paid their own travel expenses. Thanks to Obedience Hungary Team SE for supporting the accommodation costs of the Hungarian participants!

Obedience Hungary Team